anbi

ANBI

Stichting Filémon heeft sinds 01-01-2008 een ANBI-status. Dit betekent dat de overheid onze stichting erkent als een algemeen nut beogende instelling. Giften aan onze stichting mag u aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Giften

Uw gift is zeer welkom!
Giften mag u overmaken op onderstaand rekeningnummer. Alvast hartelijk dank!

Stichting Filémon
Staniastate 15, 8926LA Leeuwarden (géén bezoekadres)
IBAN: NL38 ABNA 0594680395

ANBI-regelgeving

Conform ANBI-regelgeving publiceren wij een aantal gegevens over onze stichting, de activiteiten en de besteding van de giften.

Registratienummers

Stichting Filémon
RISN nummer ANBI 810325445
KvK nummer 32088616

Bestuurssamenstelling & Beleidsplan & Financiële verantwoording

Page Tools