geven

Geven via Stichting Filémon

Geven Stichting Filémon ontvangt voor haar werk, het ondersteunen van zendingswerkers in tijdelijke en/of onvoorziene situaties, legaten en giften van particulieren en bedrijven.

Giften aan Stichting Filémon zijn fiscaal aftrekbaar, de stichting heeft de ANBI-status.

Uw giften zijn zeer welkom, omdat zendingswerkers hun noden dikwijls in stilte dragen, maar best een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Ook jongeren verdienen het om gestimuleerd te worden zich in te zetten voor zendingswerk.

Met uw bijdrage kunnen we praktisch invulling geven aan de wens van de Here Jezus: “De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst.” (Lucas 10:2)

Doneer vandaag nog
Wilt u meer weten? Of wilt u geven? Stuur dan een e-mail naar info@stichtingfilemon.nl of bel met de voorzitter, Andries Miedema (058-2668453).


Stichting Filémon
info@stichtingfilemon.nl
Correspondentie adres: Staniastate 15, 8926LA Leeuwarden (géén bezoekadres)
KvK-nummer: 32088616
Bankrekening IBAN: NL38 ABNA 0594680395
ANBI-informatie


Page Tools